| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

แต่งตั้งพิชัย เลี่ยมสุวรรณ นั่งคณะทำงาน รมว.ท่องเที่ยว

          #พิชัย เลี่ยมสุวรรณ นั่ง คณะทำงาน รมว.ท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดึงนายพิชัย เลี่ยมสุวรรณ เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกหนึ่งคนที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศ
ตามคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่๙๘๕/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีลง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีประสิทธิภาพและก่อผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการแต่งตั้ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี หรือคณะทำงานรัฐมนตรี จึงให้แต่งตั้ง นายพิชัย เลี่ยมสุวรรณ เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ลงชื่อ (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อ่านสิทธิประชา

     ตี๋มังกรควักกระเป๋าส่วนตัวฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ...
คลิ๊ก

     AMATAปรับแผนWork From Homeรับมือโควิด...
คลิ๊ก

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรีเป็นประธานแถลงข่าวกำหนดจัดงาน "EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 : Empowering to transform Business & Energy"...
คลิ๊ก

     ฟุตบอลเยาวชน ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ คัพ (U-17)...
คลิ๊ก

     บริษัทไทยคาร์กลาสจัดอบรมความรู้พนักงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ...
คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<