| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม จิตอาสา สสช.ทำความดี ด้วยหัวใจ

           ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำความดี ด้วยหัวใจ
ที่ค่ายฝึกอบรม สวัสดิการภายในทัพเรือภาคที่ 1 หาดนางรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำความดี ด้วยหัวใจ สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความสามัคคีและการทำความดีด้วยหัวใจ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และทำกิจกรรมร่วมกัน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
นายภุชพงค์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านการจัดการขยะเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย การบริโภคส่งผลให้ปัญหาขยะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ปัญหาขยะในทะเลของไทยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ หากประเทศไทยยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะในทะเลแล้ว ต่อไปส่งผลในระดับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพมนุษย์ได้ ดังนั้น เราควรร่วมมือกันเก็บขยะและรักษาความสะอาดของท้องทะเลและชายฝั่ง
นอกจากนี้ยังให้บุคลากรสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีส่วนในการทำความดีเพื่อสังคม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่ม “เทคนิคการสร้างเครือข่ายให้ได้พันธมิตรที่ดีเพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ของ สสช.” เพื่อให้บุคลากรได้มีการสื่อสารและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร รวมถึงการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นายภุชพงค์ฯ กล่าว

โดย.. ทีมข่าวสายเจาะ

อ่านสิทธิประชา

 

     แต่งตั้งพิชัย เลี่ยมสุวรรณ นั่งคณะทำงาน รมว.ท่องเที่ยว..

คลิ๊ก

     https://www.runlah.com/events/amata19..

คลิ๊ก

     ธุรกิจต้องอยู่ร่วมกับชุมชน..

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<