| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

อบต.หนองข้างคอกจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิมนต์พระพยอมมาเทศน์ พร้อมรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ จ.ชลบุรี

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี นายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอกได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 โดยนิมนต์ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มาเทศน์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ อบต.หนองข้างคอก และผู้ปกครอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องปัญหาสังคม ในเด็กและเยาวชน อาทิเช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาติดเกมส์ โดยโน้มนำเอาหลักพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อนำไปรีไซเคิ่ลนำมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง โดยมีชาวบ้านได้นำสิ่งของต่างๆ มาร่วมบริจาคกันอย่างมากมาย

นายภิรมย์กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้นิมนต์พระพยอมมาเทศน์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน และผู้ปกครองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการครองตัวในโรงเรียนและสังคม รวมทั้งชักชวนให้ประชาชนใน อบต.หนองข้างคอกนำสิ่งของที่ชำรุดเสียหายมาบริจาค เพื่อนำไปรีไซเคิ่ลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป


โดย.. ข่าวสายเจาะ

อ่านสิทธิประชา

 

     https://www.runlah.com/events/amata19..

คลิ๊ก

     ธุรกิจต้องอยู่ร่วมกับชุมชน..

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<