| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

แถลงข่าว “ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1

           วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 เป็นประธานแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย นายประเมิน อุมา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระยอง นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จิตรวิไลย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1 และได้รับเกียรติจาก คุณแก้ว อภิรดี ภวภูตานนท์ นักแสดงชื่อดัง ร่วมแถลงข่าว เยี่ยมชมบูธต่างๆด้วย

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐโดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร เครือข่าย และภาคประชาชน มุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพ และมีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามศักยภาพของพื้นที่ (Positioning) โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 อันได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีลักษณะอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และการสนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ได้มีโอกาสยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศ รวมถึงความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ขยายตลาดสร้างโอกาสแก่กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนของกลุ่มภาคตะวันออก ๑
จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง จึงได้จัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562
ภายในงาน มีกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรรมาจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 200 ร้านค้า นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของดี ของเด่นกลุ่มภาคตะวันออก 1 อีกทั้งมี กิจกรรมบันเทิงต่างๆ อาทิเช่น การแสดงดนตรีจากเหล่าศิลปิน การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การร่วมสนุกเล่นเกมส์ การจับลากเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆ ภายในงาน

โดย.. สายเจาะชลบุรี

อ่านสิทธิประชา

 

     ธุรกิจต้องอยู่ร่วมกับชุมชน..

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<