| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค และวิทยาลัย อี.เทคชลบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เดินหน้าผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะทักษะฝีมือ เพื่อรองรับตลาดแรงงานในพื้นที่ อีอีซี

          ที่บริเวณโดมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค และวิทยาลัย อี.เทคชลบุรี กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2562 ที่มีนักศึกษา สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวช. พณิชยการ ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. และปวส.ช่างอุตสาหกรรม กว่า 4,000 คน
ขณะที่ทางด้านนายประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ได้เผยให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมปฐมนิเทศกับบุตร – หลาน ในเรื่องระเบียบข้อปฏิบัติการดูแลนักศึกษา การเรียนการสอนที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเสริมทักษะแก่ผู้เรียนสายอาชีพแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์ภาคปฏิบัติกับผู้ประกอบการควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี ตอบโจทย์อนาคตการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา เป็นแรงงานฝีมือไทยที่มีคุณภาพทั้งทักษะ ความรู้ และความชำนาญ ที่เป็นการสอดรับความต้องการกำลังคนในตลาดแรงงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก อีอีซี 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อผลักดันประเทศไทยและคนไทย ก้าวสู่การพัฒนายุคไทยแลนด์ 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดย.. เดือนเพ็ญ ติยะบุตร

อ่านสิทธิประชา

 

     แต่งตั้งพิชัย เลี่ยมสุวรรณ นั่งคณะทำงาน รมว.ท่องเที่ยว..

คลิ๊ก

     https://www.runlah.com/events/amata19..

คลิ๊ก

     ธุรกิจต้องอยู่ร่วมกับชุมชน..

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<