| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          ที่ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ กองทัพ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายปราบพิภพ จันทะโสม วิศวกรชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ ประกอบด้วย บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการโครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ กองทัพ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษา ได้รับรู้ถึงปัญหาความต้องการของชุมชน และได้รับรู้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างชัดเจนขึ้น
สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 นี้ ถือว่าเป็นขั้นตอนการสรุปผลการศึกษาของโครงการ ฯ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนงาน โครงการสร้างเขื่อนป้องกันเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ต่อไป

โดย.. ข่าวสายเจาะ

อ่านสิทธิประชา

 

     แต่งตั้งพิชัย เลี่ยมสุวรรณ นั่งคณะทำงาน รมว.ท่องเที่ยว..

คลิ๊ก

     https://www.runlah.com/events/amata19..

คลิ๊ก

     ธุรกิจต้องอยู่ร่วมกับชุมชน..

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<