| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาคนตรงความต้องการ

          ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมและแถลงข่าวสรุปผลการศึกษาความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของงานหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC อย่างแท้จริง โดยได้วางเป้าหมายการศึกษาใหม่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่ส่งผลให้บุคคลากรมีรายได้ที่ดี และมีความสามารถเทียบเท่าหรือมากกว่ามาตรฐาน ตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียน – วิทยาลัยอาชีวะ – มหาวิทยาลัย สู่มาตรฐานสากล ทั้งในด้านทักษะความรู้ วิชาชีพ การสื่อสาร และศักยภาพในการปรับตัวต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่
ทั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ โดยคาดว่าในปี 2562-2566 มีความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณ 400,000 ตำแหน่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป

โดย.. สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ

อ่านสิทธิประชา

 

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<