| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

องคมนตรี มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี ณ ศูนย์ประชุม บางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษารวม 2,735 คน

           เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 10 มี.ค.) ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี ณ ศูนย์ประชุม บางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยมี นายฑิฆัมพร อรุณงามวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท อี.เทค จำกัด ในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี กล่าวรายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ทั้ง 2 แห่งว่ามีความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 10,481 คน มีบุคลากร รวม 464 คน และมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2,735 คน
ด้าน ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ความสำเร็จทางการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นการศึกษา หากมีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้แล้วขอให้มีการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความก้าวหน้าในชีวิตควรใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมด้วยความซ้อสัตย์สุจริต การมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างถูกต้องด้วยเหตุและผล


ทุกคนพึงตระหนักว่าความสำเร็จทางการศึกษาในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นการศึกษา หากมีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้และขอให้มีการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความก้าวหน้าในชีวิต เพราะท่านคือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ควรใช้ความรู้ในทางที่ถูกควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การมีวิจารญาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างถูกต้องด้วยเหตุด้วยผล

โดย.. สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ

อ่านสิทธิประชา

 

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<