| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

  

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีลงนามระหว่างสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยกับสมาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

          ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กับสถาบันการพลศึกษา โดยมี พล.ร.อ. อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยและนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ข้อตกความร่วมมือ เพื่อเผยแพร่กีฬาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาปัญจกีฬาให้แก่นักกีฬา นักเรียนนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพลพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะนวัตกรรมเทคโนโลยีกีฬาปัญจกีฬาให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อเด็กเยาวชน และนักกีฬาอาชีพตลอดจนผู้ที่สนใจกีฬาปัญจกีฬา
โดยมีกรอบความร่วมมือ ในการพัฒนา วิชาการด้านกีฬาปัญจกีฬาและด้านบุคลากรตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีพ

โดย.. สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ

อ่านสิทธิประชา

 

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

     ...

คลิ๊ก

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<