| หน้าหลัก | ข่าวสิทธิประชา | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวด่วน | อาชญากรรม | หนังสือพิมพ์ |

ครูเอกชนแห่สอบ ร.ร.รัฐ จี้ "ศธ." อุดหนุนงบเท่ากัน

             อดีตผู้บริหารเอกชนดังฝั่งธนฯแจงปิดกิจการเพราะครูแห่ลาออกไปสอบบรรจุ ร.ร.รัฐ แฉ ศธ.ไม่ช่วยแม้เคยเปิดเจรจาขอให้เลื่อนรับสมัครครูไปช่วยปิดเทอม เชื่อโรงเรียนขนาดเล็กทยอยปิดอีกเพียบ

จากกรณีนายชิตวร ลีละผลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทองพูน ระบุว่า โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2540-2556 ทยอยปิดกิจการลงไปกว่า 200 แห่ง จาก 800 แห่ง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินการสูงขึ้น ที่ดินมีราคาแพงจึงหันไปทำธุรกิจอื่นที่กำไรมากกว่า ขาดการเอาใจใส่ดูแลจากภาครัฐเท่าที่ควร ขาดแคลนครูเอกชนเพราะโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบ และบรรจุครูช่วงกลางภาคเรียน เงินอุดหนุนรายหัวน้อย ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ยอมรับว่า โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญฯและโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศปิดตัวกว่า 400 แห่ง ในช่วง 10 ปี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม นายชิตวรเปิดเผยว่า กรณีที่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญฯทยอยปิดกิจการเนื่องจากประสบปัญหาในด้านต่างๆ นั้น อยากเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อเสนอจากงานวิจัยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องทำอย่างไรให้โรงเรียนเอกชนอยู่รอดในตลาดของธุรกิจการศึกษาได้ ซึ่งตนได้ศึกษาวิจัยช่วงที่เรียนปริญญาเอก และได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนอนุบาลทองพูนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ฉะนั้น ที่มีผู้ปกครองสอบถามมาจำนวนมาก ว่าโรงเรียนอนุบาลทองพูนจะปิดกิจการหรือไม่นั้น ยืนยันว่าโรงเรียนยังไม่ปิดกิจการ แต่ที่ให้ข้อมูลเรื่องโรงเรียนเอกชนทยอยปิดกิจการนั้นเป็นปัญหาที่โรงเรียนเอกชนทั่วๆ ไปกำลังประสบอยู่ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา

นายชิตวรกล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหามีดังนี้ 1.หน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพฯมี 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สพฐ. และ สช. ถ้าในอนาคตทั้ง 3 หน่วยงานไม่ประสานงานกัน แยกความคิดและแยกงบประมาณกันทำ ผลเสียคือการใช้งบจะไม่มีคุณภาพ และทิศทางการศึกษาจะไม่มีคุณภาพ 2.รัฐและประชาชนต้องมีบทบาทหาทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ไม่ควรมีฝ่ายรัฐอย่างเดียว 3.การจัดสรรงบด้านการศึกษาอย่างยุติธรรม 4.สร้างผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยในทุกด้าน 5.ควรมีองค์กรอิสระที่เป็นฝ่ายการศึกษา มีหน้าที่ติดตามดูแล ประเมินผล สร้างคุณค่าทางวิชาการ โดยแบ่งเป็นเขตการศึกษา โดยรัฐต้องสนับสนุนงบ 6.ไม่ควรมีกลุ่มบุคคลในรูปสมาคมดูแลด้านการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกิจกรรมสำคัญระดับชาติ ต้องมีความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและต้องพัฒนาตลอดเวลา เนื่องจากสมาคมไม่ได้ทำงานตลอดเวลา และ 7.ลดกำลังเจ้าหน้าที่ กรม กอง และหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจด้านการศึกษาของภาครัฐ แล้วนำงบมาพัฒนาการศึกษาให้ถูกทาง

นายชิตวรกล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งหลายอยากให้รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน อย่างเรื่องการสอบพรี-โอเน็ต ที่ผ่านมาถ้าโรงเรียนเอกชนจะจัดสอบพรี-โอเน็ตจะต้องจ่ายหัวละ 35 บาท แต่โรงเรียนสังกัด สพฐ.รัฐจัดสรรงบให้ฟรี พอมาถึงปี 2556 โรงเรียนเอกชนก็ยังคงจ่ายค่าสอบพรี-โอเน็ต แต่สุดท้ายกลับไม่มีการประเมินผลให้ เท่ากับโรงเรียนเอกชนต้องจ่ายเงินฟรีๆ และพอมาปี 2557 เรื่องนี้ก็เงียบ อยากบอกว่านักเรียนโรงเรียนเอกชนก็เป็นเด็กไทยเหมือนกัน แต่รัฐกลับดูแลเฉพาะนักเรียน สพฐ. หรืออย่างเงินเดือนครู ที่รัฐมีนโยบายให้ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับครูที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทต่อเดือน ถ้าเป็นครู สพฐ.รัฐจะจัดสรรงบเพิ่มให้จนได้ 15,000 บาท แต่ถ้าเป็นครูเอกชน ในส่วนที่จะต้องจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้ 15,000 บาท เดิมรัฐและโรงเรียนเอกชนจ่ายคนละครึ่ง แต่ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนต้องรับภาระจ่ายเองทั้งหมด

"ผมพร้อมจะสละชีพ เพราะพวกเราที่ทำโรงเรียนเอกชนต้องเสียสละมามาก แม้ว่าที่ดินจะแพง คนส่วนใหญ่มักจะเอาที่ดินไปขายเพื่อสร้างคอนโดมิเนียม แต่พวกผมก็ยังยึดถือที่จะช่วยชาติ ช่วยการศึกษา ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นคนไทย แต่รัฐไม่เห็นใจ ไม่สนใจ ผมอยากให้รัฐหันมาสนใจพวกผมบ้าง" นายชิตวรกล่าว

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งฝั่งธนบุรี ซึ่งปิดดำเนินการไปเมื่อ 3 ปีก่อน กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ต้องปิดกิจการไปเพราะปัญหาครูลาออกไปสอบบรรจุเข้ารับราชการครูสังกัดอื่นๆ ทำให้โรงเรียนต้องฝึกครูใหม่ โดยผู้ปกครองเองก็โทษว่าเป็นความผิดของโรงเรียนที่ไม่สามารถดึงครูเก่ง ครูดีเอาไว้ได้ พอโดนปัญหานี้ทุกๆ ปีจึงเกิดความเบื่อหน่าย ที่สำคัญคือหน่วยงานราชการไม่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ที่ผ่านมาเคยมีการพูดคุยขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับเวลาเปิดสอบบรรจุครูของโรงเรียนรัฐ มาเปิดสอบในช่วงปิดภาคเรียนแทน เพราะหากครูโรงเรียนเอกชนสอบบรรจุได้ ก็ยังมีเวลาให้โรงเรียนได้หาครูใหม่ แต่สุดท้ายไม่มีการแก้ไขและไม่มีความช่วยเหลืออะไรจากภาครัฐ ทั้งๆ ที่รัฐอยากให้เอกชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการจัดการศึกษา

"โรงเรียนของผมก่อนปิดกิจการไม่ถือว่าเป็นโรงขนาดเล็ก มีนักเรียนอยู่ประมาณ 600 คน เท่าที่ดูเชื่อว่าต่อไปจะมีโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจำนวนมากค่อยๆ แย่ลงและปิดตัวไปในที่สุด โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตเมือง เพราะนอกจากจะไม่มีกำไรและปัญหาเยอะแล้ว ลูกหลานก็ไม่อยากทำต่อ ส่วนใหญ่เลือกขายที่ดินและไปทำกิจการอื่นแทน สำหรับทางแก้ปัญหานั้น ภาครัฐต้องเลิกแบ่งแยกและมองการจัดการศึกษาภาพรวมของประเทศ ที่รัฐจะต้องมีความเท่าเทียม ดูแลโรงเรียนรัฐอย่างไรก็ควรดูแลโรงเรียนเอกชนให้เท่าเทียมกัน" อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ต้องปิดตัวลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิ โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ โรงเรียนเรวดี เป็นต้น

 


EditRegion8
EditRegion6

 
 


Sitthipracha : ข่าวออนไลน์ 24 ชั่วโมง www.sitthipracha.com © All Rights reserved 2010 - 2014 Contact us. Tel.081-8659916 , 085-5032477 Fax : 038-288719

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520

>> คลิ๊กเพิ่มข่าว <<